Termeni și condiții de utilizare

Sumar

 1. Definitii
 2. Politica de cumparare servicii online
 3. Comanda
 4. Pretul serviciilor
 5. Plata
 6. Informatii legale

1.     Definitii

AuthenticMind SRL, CUI 45824460, are statut de Cabinet de Psihologie în baza legii române, cu sediul social în jud. Ilfov, sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia, Str. Dr. Constantin Tănăsescu 8, telefon 0773-789-651, e-mail roxana.popa@ authenticmind.ro.

AuthenticMind SRL este administratorul domeniului www.authenticmind.ro si a subdomeniilor acestuia, denumit in continuare Site.

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscula vor avea intelesurile mentionate mai jos, daca din context nu rezulta altfel.

Continut:

 toate informatiile din Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 

si/sau

 cuprinsul oricarui mesaj trimis Clientilor sau Vizitatorilor de catre reprezentatul AuthenticMind SRL, prin mijloace electronice si/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;

si/sau
orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre reprezentatul AuthenticMind SRL Clientilor sau Vizitatorilor;

si/sau

 informatii legate de Produsele, Serviciile si/sau tarifele practicate de catre AuthenticMind SRL intr-o anumita perioada; 

si/sau

date referitoare la AuthenticMind SRL, sau alte date privilegiate ale acestei entitatii.

Servicii: orice prestatie care urmeaza a fi furnizate de AuthenticMind SRL Clientului ca urmare a incheierii Contractului.

Vizitator: orice persoana fizica ce are acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de AuthenticMind SRL, in baza prezentilor Termeni si conditii sau a oricarui alt acord de utilizare existent intre AuthenticMind SRL si aceasta persoana.

Client: orice persoana fizica in varsta de minimum 18 ani impliniti sau o persoana juridica si care a efectuat cel putin o Comanda in baza prezentilor Termeni si conditii. In cazul Clientilor minori, contractarea serviciilor se va realiza prin Parinte/Tutore in beneficiul minorului.

Contract: o Comanda confirmata de AuthenticMind SRL, prin care AuthenticMind SRL este de acord sa livreze Clientului anumite Servicii, iar Clientul este de acord sa efectueze plata acestora.

Tranzactie: incasarea sau remiterea spre incasare a sumei rezultate din vanzarea unui Serviciu, prin modalitatile de plata puse de AuthenticMind SRL la dispozitia Clientilor.

Utilizare Abuziva: utilizarea Site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si a legislatiei in vigoare, sau in oricare alt mod ce poate prejudicia AuthenticMind SRL.

2.     Politica de cumparare servicii online

AuthenticMind SRL depune eforturi constante pentru a oferi informatii exacte in paginile Serviciilor prezentate pe Site. Pot exista insa situatii cand aceste informatii contin inadvertente de tipul erori umane de operare.

Orice Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achizitionare doar in limita disponibilității.

Pentru motive justificate, AuthenticMind SRL isi rezerva dreptul de a reduce cantitatea de Servicii din Comanda. Intr-o astfel de situatie, Clientul va fi notificat prin mijloacele de comunicare aflate la dispozitia AuthenticMind SRL, iar suma achitata suplimentar ii va fi restituita.

3.     Comanda

O data adaugat solicitarea de achizitie a unui Serviciu, acesta va fi platit. Simpla contractare a unui Serviciu in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea Comenzii si implicit nici indisponibilizarea Serviciului din disponibilitatea AuthenticMind SRL.

Comenzile pot fi efectuate de Clientii in conformitate cu politica AuthenticMind SRL privind Prelucrarea datelor personale si a prevederilor din prezentii Termeni si conditii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirma ca toate datele necesare procesului de cumparare online sunt corecte, complete si reale la data plasarii Comenzii. 

In cazul in care, in ciuda tuturor diligentelor depuse, Clientul constata ca AuthenticMind SRL are la dispozitie date eronate pentru onorarea unei Comenzi finalizate, Clientul va putea contacta AuthenticMind SRL la adresa de e-mail roxana.popa@ authenticmind.ro pentru corectarea respectivelor date.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul intelege ca poate fi contactat de AuthenticMind SRL prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispozitie de Client, oricand acest lucru este necesar in legatura cu respectiva Comanda.

AuthenticMind SRL poate anula Comanda efectuata de Client, in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta, sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 • neacceptarea tranzactiei de catre banca emitenta a cardului Clientului, in cazul platii online; 
 • invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de plati utilizat de AuthenticMind SRL, in cazul platii online; 
 • datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete si/sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date in Cont sau nu a contactat AuthenticMind SRL in vederea corectarii lor, situatie in care AuthenticMind SRL se afla in imposibilitatea de a furniza Serviciile din Comanda.

Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client in procesul de creare a Contului si de plasare a Comenzii. AuthenticMind SRL nu isi poate asuma responsabilitatea pentru furnizarea de Client a unor date incorecte, incomplete si/sau nereale. 

4.     Pretul serviciilor

Toate preturile aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si nu includ taxa pe valoarea adaugata (TVA) – AuthenticMind SRL fiind neplătitor de TVA conform legii române. 

AuthenticMind SRL poate modifica in orice moment, fara nicio notificare prealabila, pretul oricarui Serviciu prezentat pe Site.

In situatiile in care, urmare a unor disfunctionalitati ale Site-ului sau a unor erori umane, pretul afisat pe Site nu este cel real, pot deveni incidente prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la pretul derizoriu si ca atare nu poate fi incheiat un Contract valid intre AuthenticMind SRL si Client, iar Serviciile afectate nu vor fi livrate si/sau furnizate. AuthenticMind SRL va informa cu promptitudine Clientul asupra pretului corect in eventualitatea aparitiei unor asemenea situatii.

5.     Plata

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in notificarea de preluare a Comenzii trimisa de AuthenticMind SRL Clientului. Clientul se obliga sa furnizeze in acest scop toate informatiile necesare emiterii facturii, in conformitate cu legislatia financiar-contabila in vigoare. 

Daca un Serviciu care a fost comandat de Client nu poate fi livrat de AuthenticMind SRL, acest fapt va fi adus cu promptitudine la cunostinta Clientului. In situatia in care Clientul a platit Serviciul respectiv, AuthenticMind SRL va returna in contul Clientului contravaloarea Serviciului in termen de maximum 7 (sapte) zile. Termenul se calculeaza fie de la data cand AuthenticMind SRL a luat la cunostinta despre imposibilitatea de livrare, fie de la data cand Clientul si-a exprimat in mod expres si neechivoc dorinta de anulare a Comenzii ca urmare a intervenirii acestei situatii.

In cazul platilor online, AuthenticMind SRL nu isi poate asuma responsabilitatea pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi de exemplu comisioanele de conversie valutara aplicate de banca emitenta a cardului, in cazul in care moneda respectivului card este diferita de leu (RON). Clientul va fi in exclusivitate responsabil pentru suportarea costurilor unor asemenea operatiuni.

6.     Informatii legale

 1. Limba de redactare

Intregul Continut, comunicarea dintre AuthenticMind SRL si Client sau Vizitator, precum si orice tranzactie, procedura, document etc. guvernate de prezentii Termeni si conditii sunt redactate in limba romana. Prin luarea la cunostinta si acceptarea acestor Termeni si conditii Clientul sau Vizitatorul confirma ca intelege pe deplin aceasta limba.

 • Forta majora

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este cauzata de un eveniment de forta majora, asa cum este definit acesta de legislatia in vigoare.

 • Legea aplicabila si jurisdictia

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre AuthenticMind SRL si Client se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 • Reclamatii, sesizari si sugestii

Pentru reclamatii, sesizari sau sugestii privind Serviciile AuthenticMind SRL, Clientii, sau Vizitatorii pot sa contacteze e-mail roxana.popa@authenticmind.ro

AuthenticMind SRL va raspunde unei astfel de reclamatii in cel mult 48 ore. Insa in functie de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate intinde pana la 30 (treizeci) de zile.

Dupa epuizarea cailor de conciliere interna si fara sa-si prejudicieze in vreun fel dreptul de acces la instantele judecatoresti, Clientul (in acceptiunea de persoana fizica a termenului) aflat intr-un litigiu cu AuthenticMind SRL poate apela pentru solutionare la o procedura extrajudiciara. Acestea sunt de regula mai rapide si mai ieftine decat procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Drepturile de proprietate intelectuala

Continutul, in intelegerea termenului din sectiunea Definitii si incluzand – dar nelimitandu-se la acestea – logouri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezente pe Site, este proprietatea exclusiva a AuthenticMind SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare). 

Clientului sau Vizitatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau alterarea in orice mod, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de AuthenticMind SRL, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al AuthenticMind SRL asupra Continutului, altfel decat cu acordul scris expres al AuthenticMind SRL. 

Orice Continut la care Clientul sau Vizitatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta prezentului document, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre AuthenticMind SRL si acesta, fara nicio garantie implicita sau expres formulata din partea AuthenticMind SRL cu referire la acel Continut.

Clientul, sau Vizitatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale si numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentului document.

In cazul in care AuthenticMind SRL confera Clientului sau Vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct un anumit Continut la care Clientul sau Vizitatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui Continut definit in acord, numai pe perioada existentei respectivului Continut ori a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista. Respectivul acord nu reprezinta un angajament contractual din partea AuthenticMind SRL pentru Clientul, Vizitatorul sau un alt tert care are ori obtine acces la acest Continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis Clientului sau Vizitatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea AuthenticMind SRL si/sau al angajatului ori tertului imputernicit AuthenticMind SRL care a mijlocit transferul de Continut fata de respectivul Continut. 

Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele expres permise prin prezentii Termeni si conditii, ori prin acordul de utilizare care insoteste Continutul, in masura in care un astfel de acord exista. 

Orice problema legata de incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala prin continutul afisat pe Site (inclusiv in cazul Review-urilor, in contextual existenței acestora) poate fi semnalata la adresa de e-mail roxana.popa@ authenticmind.ro

7.     Prelucrarea datelor personale

Politica AuthenticMind SRL privind prelucrarea datelor personale este parte integranta din acest document si poate fi consultata in sectiunea dedicata din Site. 

Valabil din 14.03.2022, data ultimei actualizari si a publicarii.