RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ, TEST CATTELL – 16P.F. (Testul de personalitate cu 16 factori)

Persoana evaluată:   

  • Sex: ;
  • Vârsta: ani;
  • Adresa de email: ;
  • Tip evaluare: Online.
  • Norma de evaluare: normă elaborată (scorare) pentru populația din România;
  • Data evaluării: .
  • Acest raport a fost trimis și către:
  • Nume: ;
  • Adresă email: .

Acest raport trebuie utilizat împreună cu raționamentul profesional. Afirmațiile pe care le conține trebuie privite ca ipoteze care trebuie validate în raport cu alte surse de date, cum ar fi interviuri, date biografice și alte rezultate ale evaluării.


SCALĂ PRIMARĂ (valori brute factori A, B, C ,… Q4):


Pentru că testul este adresat în principal profesioniștilor din domeniile pshilologie, psihoterapie, resurse umane etc., acesta furnizează și valorile brute ale celor 16 factori (A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 și Q4). Aceste valori sunt utile pentru interpretarea ulterioară a datelor. Valorile brute pentru cei 16 factori sunt afișate mai jos.

Factorul A (brut)


Factorul B (brut)


Factorul C (brut)


Factorul E (brut)


Factorul F (brut)


Factorul G (brut)


Factorul H (brut)


Factorul I (brut)


Factorul L (brut)


Factorul M (brut)


Factorul N (brut)


Factorul O (brut)


Factorul Q1 (brut)


Factorul Q2 (brut)


Factorul Q3 (brut)


Factorul Q4 (brut)


VALORI FACTORI ÎN CONVERSIA STEN:


Scorurile brute au fost convertite în scoruri STEN, pe baza unor standarde stabilite pentru populația din România. Conversia nu ține cont de vârsta persoanei examinate sau pe apartenența curentă la grupul de norme specific.

Factorul A (sten)


Factorul B (sten)


Factorul C (sten)


Factorul E (sten)


Factorul F (sten)


Factorul G (sten)


Factorul H (sten)


Factorul I (sten)

Factorul L (sten)


Factorul M (sten)


Factorul N (sten)


Factorul O (sten)


Factorul Q1 (sten)


Factorul Q2 (sten)


Factorul Q3 (sten)


Factorul Q4 (sten)


PROFILUL LINIAR 16PF  – FACTORI STEN:


O vizualizare corectă a graficului se poate face doar pe ecrane cu rezoluție minimă de 10″. Pentru o vizualizare rezonabilă în cazul telefoanelor mobile, rotiți ecranul cu 90 grade (ecran landscape).

PROFILUL RADAR 16PF – FACTORI STEN:O vizualizare corectă a graficului se poate face doar pe ecrane cu rezoluție minimă de 10″. Pentru o vizualizare rezonabilă în cazul telefoanelor mobile, rotiți ecranul cu 90 grade (ecran landscape).

SCALA SECUNDARĂ (valori factori de ordinul doi):


În tabelul următor, găsiți atât valorile factorilor de ordinul 2 cât și o scurtă interpretare a acestora. Factorii de ordin 2 sunt calculați din valorile brute ale factorilor de ordinul 1.

Adaptare Anxietate

Anxietate redusă

Aceste persoane tind să fie cei pentru care viața este în general satisfăcătoare și cei care sunt capabili să realizeze lucruri care par să fie imposibile pentru ei. Un scor extrem de mic poate însemna o lipsa de motivație pentru evitarea anumitor sarcini.

Anxietate ridicată.

Sunt persoane cu anxietate mare așa cum se înțelege la modul comun. Nu sunt neapărat nevrotici, mai ales că anxietatea poate fi situațională, dar probabil că există anumite neadaptari; ei sunt satisfăcuți cu nivelul până la care sunt capabili să facă față solicitărilor vieții și să realizeze ce doresc. Este dăunătoare  performanțelor și produce perturbări psihice.

Dinamism Inhibiție

Inhibiție, emotivitate

Scorurile scăzute indică o emotivitate difuză, ce poate îmbrăca o formă depresivă și frustrantă pentru persoană. Este un individ sensibil la rafinamentele existenței, cu temperament artistic, plăcut. Are tendința de a rumina în față dificultăților înainte de a trece la acțiune, motiv pentru care are reacții întârziate.

Dimanism

Scorurile înalte (polul dinamismului) definesc un comportament dinamic, întreprinzator, decis, competent. În față dificultăților o astfel de persoană trece la acțiune mai degrabă decât stă să reflecteze. Există un risc privind o astfel de persoană, anume să acționeze orientându-se predilect după ceea ce le pare clar și indiscutabil, fără să examineze aspecte mai subtile sau relațiile umane implicate.

Introversie Extroversie


Introversiune

Persoana tinde să fie timidă, suficientă ei însăși, inhibată în contactele interpersonale. Acest lucru poate fi atât favorabil cât și nefavorabil, depinzând de situația particulară în care persoană se găsește. Acesta este un predictor favorabil al preciziei muncii, în cazul muncitorilor.

Extraversiune

Persoana este deschisă social, neinhibată, capabilă să stabilească și să mențină contacte interpersonale. Aceast lucru poate fi foarte favorabil în situațiile care este necesar acest tip de temperament, de exemplu pentru vânzători, dar nu trebuie considerat în mod necesar favorabil că predictor general, în ceea ce privește realizarea școlară și profesională.

Independență Supunere

Supunere

Depinde de grup, personalitate pasivă. Dorește și are nevoie de ajutor din partea altor persoane și tinde să-și orienteze comportamentul spre persoanele care îi acordă astfel de ajutor.

Independență

Tinde să fie agresiv, independent, îndrăzneț, incisiv. Va cauta acele situații în care un asemenea comportament este cel puțin tolerat și posibil răsplătit și probabil va manifestă inițiative considerabile.

INTERPRETAREA REZULTATELOR PENTRU cei 16 FACTORI:


Valorile semnificative sunt cele cu scorul cuprins între valorile 0 și 4 și 6 și 10.

Scor mic = valorile cuprinse între 0 și 4 puncte.

Valori neconcludente = valorile cuprinse într 4 și 6 puncte.

Scor mare = valorile cuprinse între 7 și 10 puncte.

Factorul A

/ 10

Factorul A exprimă schizotimia-ciclotimia.

Scor mic: Rece, rezervat, impersonal, detașat, formalist, retras.

Notele mici obținute la factorul A exprimă: rezervă, detașare, tendința de a critica, de a fi distant, scepticism, rigiditate, dispreț. Persoanele care obțin note mici preferă lucrurile în locul oamenilor, le place să lucreze singuri, evitând confruntările, sunt exigenți și rigizi în normele personale; sunt critici, opozanți și duri.

Scor mare: Cald, cooperant, drăguț, participativ, iubește oamenii.

+A Notele mari obținute la factorul A exprimă: „deschidere”, „căldură”, afectuozitate, un caracter plăcut, agreat. Persoanele din această categorie sunt apropiate, primitoare, tandre, amabile, capabile să-și exprime emoțiile, dispun de capacitate de adaptare, sunt sensibile și se interesează de alții. Au preferință pentru profesiunile cu posibilități de contacte personale, organizând cu plăcere activități colective și participa la ele, sunt generoși în relațiile personale și nu le este frică de critică.

Factorul B

/ 10

FACTORUL B vizează nivelul intelectual: cultivat – necultivat, perseverență-delăsarea sau lipsa acesteia, conștiința valorii și conștiinciozitatea și opusul acestora (ignoranța și lipsa de scrupule).

Scor mic: Gândire concretă, puțin inteligent

-B Notele mici exprimă o inteligență „discretă”, o gândire concretă, lentoarea „spiritului” („cade greu fișa”), atunci când este vorba de întelegere și
învatare, este „greoi” și înclinat spre o interpretare concretă și literală a fenomenelor. Această situație poate să fie reflexul unei instruiri și educații
neadecvate, fie efectul unei săracii intelectuale de ordin psihopatologic.

Scor mare: Inteligență vie, gândire abstarctă, foarte inteligent, strălucitor.

+B Notele ridicate reflectă un nivel intelectual ridicat exprimat de o gândire abstractă dezvoltată (capacitatea de a opera cu noțiuni din ce în ce mai abstracte, de a opera cu simboluri, de a sesiza rapid aspectele esențiale dintre lucruri și fenomene, de a găsi soluții, etc.).

Factorul C

/ 10

FACTORUL C exprimă forță Eului în termeni psihoanalitici, vizând următoarele aspecte bipolare: intoleranță la frustare-maturitate emoțională, stabilitatea-instabilitatea emoțională, nervozitatea-calmul, astenia-tonicitatea psihică, liniștea-agitația.

Scor mic: Afectat de sentimente, instabil emoțional, ușor supărăcios.

-C Notă scăzută arată un caracter emotiv, nestatornic, agitat, influențabil, impresionabil, iritabil, nesatisfăcut.

Scor mare: Stabil emoțional, matur, realist, calm.

+C Notă ridicată arată un caracter stabil emoțional, maturitate, calm, realism și capacitate de a susține moralul altora.

Factorul E

/ 10

FACTORUL E se referă la subordonare-dominare, influență, esxprimând supunere-dominare, siguranță de sine-nesiguranță, independența-dependență de opinii, amabilitate-severitate, naturalețe în comportare-seriozitate afectată (nenaturală), conformism-noncorformism, siguranță(nesovaire)- nesiguranță(ușor încurcat, tulburat), capacitate de a capta atenția-incapabil de această acțiune.

Scor mic: Submisiv, umil, moale, ușor de condus, adaptabil.

-E Notă scăzută evidențiază: modestie, supunere, conformism, liniște, acomodare. Cu alte cuvinte, tendința de a ceda ușor altora, de a fi docil, simt dezvoltat al culpabilității și obsesie față de conveniențe.

Scor mare: Dominant, agresiv, incăpățânat, competitiv, autoritar.

+E Notă ridicată pune în evidență siguranță de sine, caracterul independent-dominant, încăpătânarea și tendința spre agresivitate, independența în opinii și tendința de a face ceea ce dorește, oponență și autoritarism.

Factorul F

/ 10

FACTORUL F vizează expansivitatea exprimată de comunicativitate-taciturnie, însufletire-lipsa de însufletire (deprimare), vioiciune-lentoare.

Scor mic: Sobru, retras, prudent, taciturn, serios.

-F Notă mică pune în evidență prudență, gravitatea, seriozitatea, rezervă, introspecția. Oamenii din acesta categorie au tendința spre îndaratnicie, pesimism, spre o prudență excesivă și aroganță.

Scor mare: Entuziast, spontan, nechibzuit, expresiv, voios.

+F Notă ridicată arată indiferență, nepăsare, entuziasm, impulsivitate. Persoanele din această categorie sunt vesele și voioase, vorbărețe, deschise și sincere. Atrag privirile altora pentru a fi alese lideri.

Factorul G

/ 10

FACTORUL G se referă la forță Supra – Eului, la regulile de conviețuire socială, punând în evidență respectul – eludarea regulilor, hotarârea – nehotarârea, responsabilitatea – fugă de răspundere, maturitatea emoțională – nerăbadarea (pretențiozitatea), stabilitate în conduită (activ, harnic) – instabil (delăsător, leneș), prevenitor cu alții – neprevenitor, etc.

Scor mic: Expeditiv, nu respectă regulile, indulgent cu sine.

-G Notă mică arată oportunism, ocolirea regulilor și legilor și lipsa simțului datoriei sau tendința de delăsare și neglijență. Oamenii din această categorie nu fac eforturi pentru a participa la acțiunile colective, manifestând independența de orice influență a grupului. Sunt toleranți la tensiuni psihice.

Scor mare: Conștiincios, conformist, moralist, ingrădit de legi.

+G Notele ridicate arată onestitate, integritate morală, perseverență, seriozitate și atenție la regulile de conviețuire. Cei ce fac parte din această categorie sunt exigenți, cu un simt al datoriei și responsabilității ridicat, sunt prevăzători, conștiincioși, moralizatori, preferând tovărășia oamenilor serioși și harnici decât a celor amuzanți.

Factorul H

/ 10

FACTORUL H vizează timiditatea – îndrăzneala, cu cortegiile care le însotesc, după cum urmează: tendința de întoarcere spre sine (interiorizare) – sociabilitate, prudență – îndrazneală, interes viu pentru sexul opus – lipsa de interes pentru această realitate, conttiinciozitate – superficialitate, sentimente și interese artistice – lipsa acestor sentimente și interese, rezonanță afectivă -„răceală” sau lipsa de rezonanță afectivă.

Scor mic: Fricos, sensibil, timid, ezitant, intimidat.

-H Notă scăzută exprimă timiditate, atitudine timorată, neîncredere în forțele proprii, prudență execesiva. Asemenea oameni încerca să treacă neobservați, au un sentiment de inferioritate, exprimându-se nesigur și cu reținere, exteriorizându-se greu, nu agrează profesiile care presupun contacte personale, iar în relațiile cu semenii lor preferă cercuri restrânse de prieteni. Tendința de dezinteres pentru persoanele de sex opus.

Scor mare: Curajos, aventuros, neinhibat, suportă stresul.

+H Notă ridicată exprimă îndrazneala, destindere, spontaneitate. Persoanele din această categorie dispun de o puternică rezonanță afectivă, acceptând cu ușurință refuzurile nedelicate ale altora sau situații conflictuale dificile, greu de suportat. Sunt întreprinzatoare, acordă un interes viu persoanelor de sex opus, petrrecându-și mult timp vorbind.

Factorul I

/ 10

FACTORUL I (raționalitate – afecțiune), evidențiază următoarele aspecte bipolare: maturitate emoțională – imaturitate, independența – dependență în gândire, satisfacție de sine – insatisfacție, aspru (uneori critic) – amabil (apropiat), simțul artistic – lipsa simțului artistic.

Scor mic: Logică de fier, realist, dur.

-I Notă scăzută exprimă: realism și uneori duritate, satisfacție referitoare la propria persoană, raționalitate. Persoanele cu notă ridicată se caracterizează prin spirit practic, independența și sunt capabile să-și asume responsabilități. Sunt sceptice, au tendințe spre insensibilitate, duritate, cinism și disprețuire. Le plac activitățile cu caracter practic.

Scor mare: Gândire sensibilă, subtilă, intuitiv, rafinat.

+I Notă ridicată arată: tandrețe și dependență afectivă, sensibilitate exagerată și imaturitate afectivă. Persoanele cu note ridicate sunt visătoare, depinzând afectiv de alții și solicită atenție din partea altora, nedispunând de simțul practic. Au aversiune pentru persoanele mai puțin rafinate sau pentru aspectele triviale. Sunt predispuse să coboare moralul unui grup printr-o atitudine infantilă negativă.

Factorul L

/ 10

FACTORUL L (atitudine încrezatoare – suspiciune), exprimă următoarele caracteristici contrare: tendința spre invidie – lipsa de invidie, timiditatea și rușinea – îndrazneala și chiar nerușinarea, vioiciunea – morocanozitatea (ursuzitatea), adaptabilitatea – rigiditatea, interesul față de alții – indiferență față de alții.

Scor mic: Încrezător, acceptă condițiile, este ușor de lucrat cu el.

-L Notă scăzută arată o atitudine încrezatoare, acomodantă, capacitate de contacte personale, lipsa invidiei, preocupare de soarta altora, capacitatea de a lucra în echipa.

Scor mare: Suspicios, greu de prostit, neîncrezător, sceptic.

+L Notă ridicată arată suspiciune (bănuiala), rigiditate, interesul față de problemele personale (egoism, egocentrism), dezinteres față de alții, neputință de a lucra în echipa (nu este suportat de către coechipieri datorită atitudinilor acestuia).

Factorul M

/ 10

FACTORUL M (preocupare față de aspecte practice – ignoranța față de aspecte practice), vizează următoarele aspecte contrare: convenționalismul – neconvenționalismul, logicul – imaginativul, însușirea de a exprima încredere – lipsa acesteia, elecvența – inelocvența, „sângele rece” – emotivitatea exagerată.

Scor mic: Practic, cu picioarele pe pământ.

-M Notă scăzută evidențiază spiritul practic, scrupulozitatea, convenționalismul, corectitudinea. Persoanele din această categorie sunt grijulii în a face „ceea ce se cuvine”, acordând o atenție deosebită problemelor practice, neactionând la întâmplare, interesându-se de detalii, autocontrolându-se exagerat, dând dovadă de „sânge rece” în caz de pericol, uneori le lipsește imaginația.

Scor mare: Imaginativ, absorbit de gânduri, nepractic.

+M Notă ridicată arată puțînă preocupare de conveniențe, originalitate și ignoranța față de realitățile cotidiene. Persoanele care obțin note ridicate sunt preocupate de idei mărețe, neglijând oamenii și realitățile materiale. Uneori sunt: extravagante dispunând de reacții emoționale violente. Pot să împiedice acțiuni colective în virtutea calităților lor.

Factorul N

/ 10

FACTORUL N se referă la clarviziune – naivitate după cum urmează: cutezanța (viclenie) – neîndemânare în această privința, interes față de altii – dezinteres față de alții și interes față de sine, satisfacție – insatisfacție, comportare naturală și tendința spre corectitudine – abilitate, subtilitate, viclenie.

Scor mic: Deschis, neprețentios, sincer, corect.

-N Notă scăzută exprimă un caracter drept, natural, sentimental, naiv. Persoanele din această categorie sunt spontane, uneori repezite și stângace în „a face curte” și a se face plăcute.

Scor mare: Ascuns, rafinat, diplomat, calculat.

+N Notă ridicată arată abilitate, subtilitate, perspicacitate, cutezanța, interes, viclenie. Asemenea persoane dispun de capacitatea de analiză și sinteză ridicate, fiindu-le străîn sentimentalismul. Adopta în activitatea lor și în relațiile cu alții maniere intelectualiste, încercând să epateze, pentru atingerea scopului.

Factorul O

/ 10

FACTORUL Q oferă informații asupra calmului și neliniștii.

Scor mic: Mulțumit de sine, nu simte nici o vină, fără probleme, sigur de sine.

-Q Notă scăzută exprimă calm (armonie, liniște) și încredere. Asemenea persoane manifestă o atitudine generală de indiferență, încredere puternică în forțele proprii, siguranță în posiblitatea lor de a-și rezolva problemele.

Scor mare: Slab, se autoînvinovățește, este nesigur și îngrijorat.

+Q Notă ridicată arată neliniște, agitație, deprimare și tendința de culpabilitate. Asemenea persoane dispun de presentimente și „gânduri negre”. În situații dificile prezintă neliniște infantilă; se simt persecutate și eliminate din grup și incapabile să se integreze.

Factorul Q1

/ 10

FACTORUL Q1 pune în evidență radicalismul-conservatorismul.

Scor mic: Conservator, respectă ideile tradiționale.

-Q1 Notă scăzută exprimă conservatorismul, care se definește prin următoarele caracteristici: conformism și toleranță la deficiențele și dificultățile tradiției, încredere în ceea ce a apucat să creadă, accepțiune față de toate „adevărurile primare” în ciuda contradicțiilor, chiar când posibilitatea de îmbunatatire este evidențiată; prudență și suspiciune față de orice idee nouă, ceea ce determina întârzierea sau opoziția față de orice schimbare.

Scor mare: Nonconformist, liberal, critic, deschis la schimbare.

+Q1 Notă ridicată exprimă radicalismul care se caracterizează prin: spirit novator, sesizarea și critică a tot ceea ce este vechi și perimat, libertatea în gândire și acțiune scepticism și curiozitate față de ideile vechi, capacitate de a suportă bine inconvenientele și schimbarea, interes pentru probleme intelectuale și îndoiala față de așa-zisele adevăruri esențiale.

Factorul Q2

/ 10

FACTORUL Q2 oferă informații despre atitudinea de dependență – independența față de grup.

Scor mic: Orientat spre grup, adeziv, îi ascultă pe ceilalți.

-Q2 Notă scăzută arată dependență socială și atașament față de grup, preferință pentru muncă și deciziile în colectiv. Persoanelor cu note scăzute la acest factor le place că societatea (grupul) să-i aprobe și să-i admire, au tendința de a urmă calea majorității întrucât le lipsesc soluțiile personale.

Scor mare: Autosuficient, plin de resurse, preferă deciziile personale.

+Q2 Notă ridicată indică hotarâre și independența socială. Asemenea persoane fac opinie separată, fără a arată dominantă față de alții, nu pentru că nu i-ar simpatiza ci pentru că nu au nevoie de susținerea lor

Factorul Q3

/ 10

FACTORUL Q3 se referă la integrare.

Scor mic: În conflict cu sine, se sustrage regulilor sociale.

-Q3 Notă scăzută exprimă lipsa de autocontrol, conflictul cu sinele, neglijență conveniențelor și supunerea față de impulsuri, neglijență față de cerințele vieții sociale. Asemenea persoane nu sunt prea prevenitoare, nici scrupuloase sau cugetate, uneori se simt neadaptate.

Scor mare: Își urmează imaginea de sine, exact, compulsiv.

+Q3 Notă ridicată exprimă un autocontrol ridicat, formalism și conformism față de anumite idei personale, tendința spre circumspecție. Persoanele cu note ridicate dispun de „amor propriu”, sunt vanitoase și țin la reputația lor, uneori sunt îndaratnice.

Factorul Q4

/ 10

FACTORUL Q4 pune în evidență tensiunea energetică.

Scor mic: Relaxat, liniștit, nefrustrat.

-Q4 Notă scăzută evidențiază destinderea, liniștea, apatia, mulțumirea și nepăsarea; lispa sentimentului de frustrație. Persoanele din această categorie pot ajunge leneșe, neeficiente în măsură în care le lipsește ambiția; denotă experiență modestă.

Scor mare: Tensionat, frustrat, autocontrol puternic.

+Q4 Notă ridicată evidențiază încordare, frustrare, iritare, surmenaj. Evidențiază persoane surescitabile, agitate, neliniștite, irascibile. Asemenea persoane, deși sunt surmenate, nu pot ramâne inactive; în grup nu contribuie decât foarte puțin la coeziunea acestuia, la disciplină sau la conducere. Insatisfacția acestor persoane reflectă un exces de energie stimulată dar nedescărcată, neinvestită.